Name: dummy-logo.png.

Velkommen til

Snedsted Vandværk

Vi leverer dit rene drikkevand


Da vandkvaliteten har været dårlig pga. fund af pesticider, og efter påbud fra Thisted Kommune - har Snedsted Vandværk fra dags dato valgt at lukke boringerne og fremadrettet modtage vand fra Thisted Vand.

Administrationen fortsætter, som den plejer.
Ledningsnettet skal Snedsted Vandværk stadig vedligeholde og holde opdateret.


Snedsted vandværk er medlem af Vandråd Thy.

Vandværket udpumper ca. 160 m³/døgn.Herunder kan du læse mere om vandværket og kvaliteten af dit drikkevand.STATUS:

Normal drift


Snedsted vandværk arbejder sammen med Thisted Vand om en ny kildeplads.


VandværketForsyningsområde

Name: forsyning snedsted.JPG.
Veludbygget ledningsnet i forsyningsområdet, der gør det muligt umiddelbart at forsyne alle ejendomme i forsyningsområdet.


Indvindingsopland

Name: indv 2020.JPG.
Indvindingsoplandet er beliggende dels i by, dels i landbrugsområde,


Vandbehandling

Name: IMG_2893.jpg.
Råvandet fra 3 boringer behandles i 2 lukkede trykfiltre. Vandet ledes herefter videre til de 2 rentvandstanke. Fra rentvandsbeholderne pumpes vand ud til forbrugerne.


begivenheder

Generalforsamling


Dagsorden i henhold til vedtægter.


DrikkevandetKvalitet

Name: snedsted md.JPG.
Drikkevandet har en god kvalitet.


Der er dog fund af 2,6-Dichlorbenzamid og N,N-Dimethylsulfamid. Derfor samarbejdes der med Thisted Vand om en ny kildeplads.


Kontrol

Name: analyser.jpg.
Kvalitetskontrol udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier.


Der udføres løbende disse kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer


Rapporter

Name: md.JPG.
Følg udviklingen i drikkevandets kvalitet og se seneste analyser med forklaringer og grafer


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, i forbrugernes drikkevand, på selve vandværket samt i selve ledningsnettet.
Se alle analyserne for Snedsted Vandværk


Bestyrelsen

Formand

Ib Overgaard
Mobil 60 45 39 29


Medlem

Poul N.Larsen
Mobil 40 42 50 29


Næstformand

Benny Knattrup
Mobil 20 13 90 74


Medlem

Knud Erik Thomsen
Telefon 97 93 42 96


Medlem

Søren Immersen
Mobil 40 44 76 84
KontaktHar du spørgsmål til vandværket?
Name: kontakt.jpg.
Udfyld og indsend kontaktformularen herunder med din henvendelse - så vender vi tilbage hurtigst muligt.


KontaktpersonerAdministration:
Ib Overgaard - mobil 60 45 39 29
Mie Olesen - e-mail mmo@rsm.dk

Teknik:
Benny Knattrup - mobil 20 13 90 74
Snedsted Varmeværk - telefon 97 93 43 01Adresse

Idrætsvej 5, 7752 Snedsted


Snedsted Vandværk | Idrætsvej 5, 7752 Snedsted
Name: dummy-logo-horisontal.png.
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net